Peminat Setia Doktor Pakar

Thursday, June 12, 2008

Hospital Kerajaan di Melaka

1) Melaka Hospital Alor Gajah
78000 Alor Gajah

No. Telefon : 06-5562333/5561400
No. Fax : 06-5567392

2) Hospital Jasin
77000 Jasin

No. Telefon : 06-5294262
No. Fax : 06-5295262
Website : http://hjasin.moh.gov.my

3) Hospital Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil
75400 Melaka

No. Telefon : 06-2822344
No. Fax : 06-2841590

No comments:

Post a Comment